Personuppgiftspolicy

Jukajan Ristikko samlar personuppgifter om de personer som använder deras webbplats. Insamlingen av personuppgifter görs i enlighet med villkoren i dataskyddslagen. Vi kan med jämna mellanrum komma att uppdatera vår personuppgiftspolicy. På den här sidan hittar du alltid en aktuell version.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Jukajan Ristikko Oy

Tammerforsvägen 1857

66400 Laihela, FINLAND

E-post: jukajan@ristikko.com

Tfn: +358 10 3203 888

FO-nummer 1473798-6

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in, sparas och behandlas endast i samband med förutbestämda ändamål.

  • Erbjuda och leverera tjänster samt kundhantering

Vi samlar in, behandlar och sparar kundinformation för ändamål relaterade till kundhantering. Det kan röra sig om bland annat fakturering, reklamationer, kundservice, kundnöjdhetsundersökningar, indrivning samt för att kunna erbjuda och leverera tjänster.

  • Marknadsföring och kommunikation

Vi samlar även in personuppgifter för marknadsförings- och kommunikationsändamål inom ramen för dataskyddslagen. Personuppgifterna kan då komma att behandlas med syftet att rikta marknadsföring och kommunikation samt för att mäta och utveckla dessa delar. Vi kan till exempel rikta visst innehåll baserat på personens tidigare beteendemönster eller utveckla våra tjänster. Vi kan även skicka ut nyhetsbrev eller genomföra annan direktmarknadsföring riktad till personen baserat på samtycke eller rättsliga grunder.

  • För att uppfylla andra skyldigheter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter även i samband med myndighetsärenden. Det kan exempelvis handla om bokföring och andra lagstadgade skyldigheter.

  • Personaladministration

Vi behandlar uppgifter om anställda samt arbetssökande för personaladministrativa ändamål.

Tjänster och program som erbjuds av tredje part på Jukajan Ristikko Oy:s webbplats omfattas av ifrågavarande tredje parts egna användarvillkor och övriga villkor.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Huvudsakligen erhålls personuppgifterna direkt från personer. Personuppgifterna samlas främst in i samband med kontakter och kommunikation. Personuppgifter samlas även in när en person beställer vårt nyhetsbrev, tar kontakt via webbplatsen eller laddar ned material från webbplatsen. Vi kan också komma att använda oss av offentlig information i samband med uppgiftsinsamlingen som t.ex. företags webbplatser, olika typer av register (ex. FODS och Patent- och registerstyrelsen) samt sociala medier.

Vilka uppgifter samlar och behandlar vi?

Uppgiftsbehandlingen har alltid en laglig grund.

Vi samlar uppgifter om våra kunder, potentiella kunder, arbetssökande samt anställda.

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter: namn på personens arbetsgivarföretag, namn på kontaktpersoner, arbetsplatsadresser, e-postadresser, telefonnummer, jobbtitlar, försäljningstillstånd och förbud, information om kundåterkoppling och uppgifter som tillhandahållits av personen via kontaktformulär, telefon eller e-postmeddelande. Vi samlar dessutom in uppgifter avseende fakturering, beställningar, leveranser samt annan avtalsinformation.

Vi samlar och behandlar uppgifter om användningen av våra webbtjänster med hjälp av cookies.

Från anställda och arbetssökande samlar vi, utöver de grundläggande uppgifterna, in uppgifter för löneutbetalningar samt annan information som krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi samlar även in CV:n och ansökningar.

Med personalens samtycke samlar vi även annan information, men vi informerar särskilt om detta i samband med insamlingen.

Personuppgiftsbehandlare

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen av anställda på Jukajan Ristikko Oy. I vissa fall utlämnas personuppgifter till tredjepartsunderleverantörer. Underleverantörerna behandlar personuppgifterna i enlighet med det bilaterala avtalet som finns mellan Jukajan Ristikko Oy och underleverantören. Underleverantörerna hanterar personuppgifterna i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

Var personuppgifterna finns

Dina personuppgifter finns och behandlas huvudsakligen inom EU. I särskilda fall överförs personuppgifterna till utanför EU för behandling. Exempel på sådana fall är användningen av vissa molntjänster eller andra program. I dessa fall säkerställer Jukajan Ristikko Oy att personuppgifterna hanteras lagenligt och med en tillräcklig skyddsnivå. Uppgiftshanteringen i de här fallen grundar sig i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Förvaring av personuppgifter

Personuppgifterna förvaras huvudsakligen i elektronisk form, och åtkomsten är skyddad enligt allmän standard. Åtkomsten till personuppgifterna skyddas bland annat genom behörigheter och lösenord.

Insamling av information från cookies

Cookie är en fil som sparas ned på den användardator som besöker tjänsteleverantörens webbplats. En cookie är i praktiken en liten, namnlös, användarspecifik textfil som sparas i användarens webbläsare. Servern kan senare läsa av filen, och på så sätt kan webbläsaren identifieras (ex. när användaren återkommer till den tidigare besökta sidan). Programvaran Google Analytics, som vi använder oss av, är ett exempel på program som samlar information via cookies.

Cookies underlättar användningen av webbplatser och möjliggör vissa funktioner såsom att komma ihåg dina inställningar och val, användarspecifik anpassning av webbplatser samt enkel inloggning till tjänster.

Vi använder cookies för att säkerställa och utveckla våra tjänstefunktioner. Genom cookies kan vi även samla in information om webbplatsbesökarnas datorterminaler och webbläsare. Den samlade information kan användas till analyser och målinriktad marknadsföring. Med cookies blir användningen av våra tjänster enklare för användaren, och marknadsföringen blir målinriktad och anpassad.

Du kan självklart blockera cookies, men det kan innebära en del nackdelar eftersom cookies är en teknisk lösning för att förverkliga kommunikationsprotokoll mellan webbläsare och webbservrar, och många webbplatser fungerar inte utan cookies. Ytterligare information relaterad till webbläsare hittar du i instruktionerna från din webbläsarleverantör.

Du kan vid behov även rensa din cookies-historik i webbläsarens inställningar eller hindra att de sparas överhuvudtaget.

Genom att använda vår webbplats godkänner du ovan beskrivna uppgiftshantering. Cookies-informationen sparas i Google Analytics i 38 månader.

De registrerades rätt till personuppgifter

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som Jukajan Ristikko Oy har samlat in om den registrerade.

Den registrerade har rätt att begära att få sina uppgifter rättade.

Den registrerade har rätt att begära att få sina uppgifter borttagna.

Den registrerade har rätt att neka/dra tillbaka sitt samtycke för direktmarknadsföring.

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter.

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att flytta sina uppgifter från ett system till ett annat.

Du kan använda dina rättigheter exempelvis genom att skicka e-post till oss på adressen: jukajan@ristikko.com.

Innan vi kan uppfylla dina rättigheter behöver vi dock först bekräfta din identitet.

KONTAKTA OSS

Kvalitetsarbete med leveranssäkerhet – takstolar, vidarebehandlat sågat virke, lättimmerprodukter samt andra träkomponenter.

› KONTAKTA OSS